Postani član

V skladu s statutom KK Litija se lahko prostovoljno včlanite v klub.

Izpolnite pristopno izjavo in jo oddajte trenerjem, sekretarju ali blagajniku kluba.

Letna čanarina znaša 20 €, za aktivne igralce v vseh kategorijah pa 5 €.
Članarina se vplača na transakcijski račun kluba ali neposredno blagajniku oz. trenerju kluba.


Košarkarski klub Litija


Statut KK Litija

Pristopna izjava