V dneh, ko se poslavljamo od starega leta
in s pričakovanjem zremo v novo leto,
se tudi košarkarski klub LITIJA
pridružuje dobrim željam

Vsem košarkaricam, košarkarjem, članom, sponzorjem in ostalim simpatizerjem kluba želimo, da vas leto, ki prihaja, obdari s srečo, zdravjem in osebnim zadovoljstvom!

Športni pozdrav,
Košarkarski klub Litija