V skladu s statutom KK Litija se lahko prostovoljno včlanite v klub.

Izpolnite pristopno izjavo in jo oddajte trenerjem, sekretarju ali blagajniku kluba.

Pravilnik o varovanju podatkov.

Letna čanarina znaša 20 €, za aktivne igralce v vseh kategorijah pa 5 €.
Članarina se vplača na transakcijski račun kluba ali neposredno blagajniku oz. trenerju kluba.

 

Na spodnji povezavi je obrazec (zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo). Obrazec lahko izpolnijo tudi vaši ožji in širši družinski člani, sodelavci, - vke, prijatelji, -ice in vsi ostali. Izpolnjene obazce lahko odate prek otrok oziroma naših igralcev na treningu ali na članski košarkarski tekmi 

Obrazec za dohodnino

Elektronska oddaja dohodnine

Košarkarski klub LitijaStatut KK Litija

Pristopna izjava